Loading...

Veelgestelde vragen over jouw zorgverzekering Alles wat je moet weten over jouw zorgpolis!

Zorgverzekering 2020, wanneer kan ik overstappen en waar moet ik op letten?

Je kunt je huidige zorgverzekering opzeggen vanaf half november 2019. Dit betekent dus dat de opzegging dit jaar (2019) moet plaatsvinden. Als je je ziektekostenverzekering hebt opgezegd voor deze datum, dan kun je je tot 1 februari 2020 aanmelden bij een nieuwe zorgverzekeraar. Deze zorgverzekeringsmaatschappij verzekert je dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020

Indien je voor 1 januari 2020 een nieuwe zorgverzekeraar hebt gevonden, is het mogelijk, als je daar specifiek toestemming voor geeft, dat deze nieuwe zorgverzekeraar de oude zorgverzekering voor je beëindigt. Vaak is het verstandig om ook de aanvullende pakketten even specifiek te noemen.

Wanneer je je zorgverzekering wilt opzeggen, realiseer je dan wel dat een eventuele nieuwe verzekeringsmaatschappij alleen een acceptatieplicht heeft met betrekking tot de basisverzekering. Met andere woorden, je kunt geweigerd worden voor een eventuele nieuwe aanvullende verzekering.

Kan ik ook na 1 februari 2020 wisselen van zorgverzekeraar?

Tussen 1 februari 2020 en 1 januari 2020 kun je in principe niet meer van zorgverzekeraar wisselen. Hierop zijn een aantal uitzonderingen die hieronder kort worden weergegeven:

 • Je bereikt de 18 jarige leeftijd en bent dus officieel, volgens de wet, volwassen;
 • Je bent sinds kort woonachtig in Nederland en daardoor verplicht een basisverzekering te nemen;
 • Je bent een voormalig militair;
 • Je bent zojuist gescheiden en hadden een gezinspolis;
 • Je hebt momenteel om welke reden dan ook geen verzekering;
 • Je stapt uit een collectieve verzekering doordat je van werkgever verandert;
 • Je zorgverzekeraar past de polisvoorwaarden tussentijds aan.

Belangrijk is en blijft natuurlijk om eerst contact met je huidige verzekeringsmaatschappij op te nemen met betrekking tot de mogelijkheden om de verzekering te beëindigen voordat je de beslissing daadwerkelijk neemt.

Hoe kies ik een nieuwe zorgverzekering voor 2020?

Een goede keuze maken houdt in dat je de verschillende zorgverzekeraars goed met elkaar vergelijkt en dat je bedenkt wat je zorgkosten de komende periode zouden kunnen zijn.

Basisverzekering
De inhoud, welke zorg vergoed wordt, is door de overheid geregeld. In dit geval is het beste advies om voor de goedkoopste te gaan. Deze kun je vinden op www.zorgverzekeringcentrum.nl. Let wel goed op of de zorgverzekeraar een vrije zorgkeuze biedt zodat je zelf kunt bepalen naar welke zorginstelling je gaat.

Extra eigen risico?
Wil ik extra eigen risico nemen of niet? Dit hangt natuurlijk helemaal af van je gezondheidssituatie en/of je persoonlijke situatie. Het hogere eigen risico is voor veel mensen financieel wel aanvaardbaar wanneer ze onverhoopt toch te maken krijgen met veel/hogere zorgkosten. Als je helemaal geen zorgkosten nodig hebt in een jaar is een hoog eigen risico en dus een lagere maandpremie natuurlijk het voordeligst.

Aanvullende verzekering?
Naast je basisverzekering is er de mogelijkheid om een aanvullende verzekering af te sluiten. Dit is echter een persoonlijke keuze die voor iedereen weer anders is.

Zorgverzekeraars bieden vaak meerdere aanvullende zorgpakketten aan, soms gebaseerd op de persoonlijke situatie, zoals bijvoorbeeld een aanvullende gezinspolis. Daarnaast kun je vaak kiezen uit een ‘goed, beter of best pakket. Zoveel mogelijkheden als er zijn, zoveel aanvullende verzekeringen zijn er. Denk er echter aan, hoe meer vergoed’wordt, hoe hoger de premie.

Welke wijzigingen kun je aanbrengen in je zorgverzekering in 2020?

In principe zijn wijzigingen in je huidige polis alleen mogelijk per 1 januari 2019. Dan kunnen ze worden doorgevoerd. Over wat soort mogelijke wijzigingen hebben we het dan:

 • Geheel Overstappen andere zorgverzekeraar;
 • Veranderingen aanbrengen in de tandartsverzekering;
 • Aanpassen van de hoogte van je eigen risico;
 • Andere aanvullende verzekeringen nemen of juist schrappen.

Wanneer het gaat om gegevens met betrekking tot de burgerlijke stand van de gemeente, dan zal de gemeente deze aan de zorgverzekeraar doorgeven. Het gaat dan bijvoorbeeld om overlijden, geboorte, verhuizingen etc.. Alhoewel het de verantwoordelijkheid van de gemeente is, is het niet onverstandig om toch een vinger aan de pols te houden.

Gegevens gerelateerd aan de apotheek, huisarts, tandarts etc. hoeven door de verzekerde niet te worden doorgegeven aan de zorgverzekeraar. Andersom, de gegevens van je zorgverzekeraar dien je wel door te geven aan de huisarts etc. Daarnaast bent jezelf wel verantwoordelijk voor wijzigingen van zaken zoals een nieuwe betaalrekening en dergelijke.

Ik kan mijn zorgpremie niet betalen, en nu?

De eerste zes maanden zal je betalingsherinneringen ontvangen van de zorgverzekeraar. Daarna stoppen de betalingsverzoeken. De betreffende zorgverzekeraar meldt de achterstand in betaling van de premie bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Dit college zal dan naar alle waarschijnlijkheid een hogere premie gaan inhouden op je salaris/inkomen. Dit zorgt er niet voor dat de schuld bij de zorgverzekeraar verdwijnt, deze blijft gewoon bestaan en je zult daar zelf een regeling mee moeten treffen.

Het gaat hier tot nu toe om de basiszorgverzekering, heeft de betalingsachterstand echter betrekking op een aanvullende verzekering, dan zal deze verzekering naar alle waarschijnlijkheid direct door de zorgverzekeraar gestopt worden.

Om dergelijk problemen te voorkomen, is het altijd mogelijk om een zorgtoeslag bij de belastingdienst aan te vragen. Deze berekent voor jouw specifieke geval de hoeveelheid zorgtoeslag waarop je recht hebt. De zorgtoeslag is niet volledig dekkend voor de basisverzekering premie, maar zorgt er wel voor dat je zelf maar een heel klein gedeelte hoeft bij te betalen aan de premie.

Kan een zorgverzekeraar mij weigeren?

Wanneer het gaat om aanvullende verzekeringen dan staat het een zorgverzekeraar in principe vrij om je te weigeren. Het kan ook nog zo zijn dat je wel geaccepteerd wordt maar een extra hoge premie moet betalen, zoals bijvoorbeeld voor ouderen. Aangezien iedere Nederlander verplicht is zich te verzekeren, mogen zorgverzekeraars een verzoek om een basisverzekering niet weigeren. In de Zvw (Zorgverzekeringswet) is vastgelegd wat er minimaal aan dekking/zorg in een dergelijke basisverzekering moet zitten.

Worden behandelingen in privé klinieken vergoed?

Het beste kan men ervan uitgaan dat behandelingen in een privékliniek NIET vergoed worden door de zorgverzekeraar. Eén van de redenen dat deze behandelingen niet vergoed worden, is dat er in een privékliniek geen medische specialisten hoeven te werken. Vaak wordt de behandeling dus door een basisarts uitgevoerd. Conclusie is dus dat behandelingen in een privékliniek, zoals oog laseren, liposuctie etc. door jezelf betaald dienen te worden. Let op, behandelingen in zelfstandige behandelcentra (ZBC) kunnen soms vergoed worden. In een ZBC werken twee of meerdere specialisten samen. Wanneer een behandeling medisch noodzakelijk is, kan de verzekering toch besluiten tot een vergoeding. Dit moet je echter per geval met de verzekering overleggen.

Kan ik zorgkosten als aftrekpost bij de belasting opvoeren?

Bepaalde ziektekosten zijn inderdaad aftrekbaar van de belasting. Het gaat dan om specifieke kosten zoals kosten voor hulpmiddelen, reiskosten ziekenhuisbezoek, enz.

Hieraan zijn natuurlijk wel een aantal voorwaarden verbonden:

 • Geldt alleen voor kosten i.v.m. ziekte of invaliditeit;
 • Alleen aftrekken in het jaar dat deze kosten gemaakt zijn;
 • Alleen kosten die niet door de zorgverzekeraar al vergoed zijn, zijn aftrekbaar;
 • Alleen de kosten die boven een bepaalde drempel uitkomen zijn aftrekbaar, dit is weer afhankelijk van jouw drempel inkomen.
 • De belastingdienst kan je hier meer informatie over verstrekken.

Hoe vraag ik een AWBZ-indicatie aan?

In de AWBZ-indicatie staat welk en hoeveel zorg je nodig hebt. Deze indicatie kun je verkrijgen/aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Een huisarts of zorginstelling kan je helpen bij het invullen van de aanvraag. De AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) is in het leven geroepen voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken die langdurige zorg nodig hebben/ontvangen. Deze wet moet er voor zorgen dat de ‘patiënt’ geen hoge kosten moet maken die de situatie alleen maar zullen verslechteren. Vaak is deze groep ook niet in staat om dergelijke kosten te betalen. CIZ is dus de organisatie die hierover beslist. CIZ kijkt naar de persoonlijke situatie, het sociale netwerk en wat men zelf nog eventueel kan doen. Als het CIZ vindt dat je recht hebt op zorg uit de AWBZ, dan wordt de AWBZ-indicatie naar het regionale zorgkantoor gestuurd. Zij gaan je helpen bij het vinden van de juiste zorgverlener.

Zorgtoeslag, kom ik daarvoor in aanmerking?

Op de site www.zorgtoeslag.nl (of bij de belastingdienst) kun je nagaan of je recht hebt op zorgtoeslag. Elk jaar worden de voorwaarden opnieuw bekeken dus is het verstandig om deze site in de gaten te houden.

Wat zijn kort samengevat de variabelen waarnaar gekeken wordt?

 • Gezamenlijk inkomen van jou en je partner;
 • Leeftijd je moet ouder zijn dan 18 jaar;
 • Je moet de Nederlandse nationaliteit hebben, of een verblijfsvergunning;
 • Het opgebouwde vermogen.

Na het indienen van je aanvraag krijgt je binnen 6 tot 8 weken bericht. Dit bericht is dan waarschijnlijk de voorschotbeschikking waarop het voorlopige voorschotbedrag staat weergegeven en wat in maandelijkse termijnen aan je wordt uitgekeerd. Pas aan het einde van het jaar, als jou definitieve jaarinkomen bekend is, krijg je ook je definitieve berekening met betrekking tot het voorschotbedrag. Dit kan dus inhouden dat je misschien zelfs wel een gedeelte moet terugbetalen.

Als je vorig jaar recht hebt gehad op zorgtoeslag, dan loopt deze toeslag/regeling automatisch door. Let er wel op dat je altijd belangrijke wijzigingen doorgeeft aan de betreffende instanties, dit kan veel narigheid voorkomen.

Een hoger eigen risico of niet?

Je komt nooit bij de dokter, mankeert nooit iets en verwacht dat hier de komende tijd ook geen verandering in gaat komen. Met andere woorden je bent zo gezond als een vis en verwacht dat ook te gaan blijven. Wanneer dit het geval is, kun je overwegen of je wilt besparen op de te betalen premie door het eigen risico te vergroten. Kortingen kunnen oplopen tot 300 euro als je vrijwillig het eigen risico verhoogt naar bijvoorbeeld 500 euro. Belangrijk hierbij is om in het achterhoofd te houden dat het eigen risico niet geldt voor:

 • Huisarts bezoek;
 • Kraamzorg;
 • Verloskundig zorg;
 • Jeugdpakket tandheelkunde.

Ziektekosten op vakantie, hoe zit dat?

Voordat je op vakantie gaat is het verstandig om bij je zorgverzekering na te gaan hoe de dekking is in het geval je in het buitenland ziektekosten maakt. Let daarbij op of bijvoorbeeld de werkelijk kosten of misschien alleen de kosten tegen Nederlands tarief vergoed worden. Daarnaast is het verstandig om ook na te gaan wat er verzekerd is onder je reisverzekering. Het hebben van een goed en duidelijk beeld over welke kosten vergoed worden in het buitenland en wat er allemaal onder de dekking valt, helpt je om met een gerust gevoel op vakantie te gaan.

Ik sta op een wachtlijst, wat kan ik doen?

Het kan voorkomen dat het bij een zorginstelling (ziekenhuis/specialist) dusdanig druk is dat je op een wachtlijst wordt geplaatst. Als je je daar niet fijn bij voelt of wanneer de medische noodzaak toeneemt, dan kan het helpen als je zorgverzekeraar voor je bemiddelt. Tegenwoordig zijn verzekeraars hier op ingesteld.

Is een collectieve zorgverzekering interessant?

Dit kan interessant zijn. Vaak is het mogelijk om je via de werkgever collectief te laten verzekeren. Behalve dat je korting krijgt op je verzekering kan het ook zomaar zijn dat je werkgever een deel van de premie voor zijn rekening neemt. Let wel goed op, want dergelijke verzekeringen hoeven natuurlijk niet altijd goedkoper te zijn.

Wat houdt vrije keuze zorgverlener in?

Dit houdt in dat je zelf kan bepalen naar welke zorgverlener je gaat in plaats van dat je moet kiezen uit een aanbod van door de zorgverzekeraar gecontracteerde zorginstellingen. Als vrije keuze van zorgverlener belangrijk voor je is en je daarnaast wilt dat alle kosten vergoed worden, dan is een restitutiepolis zonder gecontracteerde zorg iets voor je. Deze zijn vaak wel iets duurder dan een naturapolis. Behalve de restitutiepolis zonder gecontracteerde zorg zijn er ook restitutie polissen met gecontracteerde zorg.

Elk gezinslid zijn eigen polis of niet?

Iedereen is anders en heeft andere behoeften. Dit geldt natuurlijk ook binnen een gezin. Het kan daarom verstandig zijn om niet één gezinspolis te nemen maar voor ieder een aparte verzekering die het beste past bij de persoon en zijn of haar situatie.